Juvan vanhaintuki ry

Juvan vanhaintuki ry. on vuonna 1965 perustettu yhdistys, joka sääntöjensä mukaan tuottaa palveluja ikäihmisten asunto- ja elinolojen parantamiseksi. Tavoitteena on edistää ikäihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Yhdistyksen toimintaa johtaa johtotiimi, johon kuuluvat toiminnanjohtaja, hoitotyön vastuuhenkilö, sairaanhoitaja ja toimistosihteeri. Johtotiimi raportoi hallitukselle, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. 

Hallituksen jäsenet vuonna 2024:

Hillevi Taskinen, puheenjohtaja
Matti Viljanen, varapuheenjohtaja
Pekka Pärnänen
Antti Vuorinen
Marja Huurinainen
Tuula Kääriäinen
Mika Sihvonen

Jäsenkokous kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskokouksessa. Kokouksista tiedotetaan yhdistyksen kotisivuilla ja Juvan Lehdessä. Otamme mielellämme vastaan uusia jäseniä yhdistykseen. Jäseneksi liittymisestä voit tiedustella yhdistyksen puheenjohtajalta tai toiminnanjohtajalta. 

Jäsenmaksut vuonna 2024:

Henkilöjäsen 6 €/v

Järjestö/yhteisö 11 €/v

Henkilöjäsen ainaisjäsenmaksu 50 €

Järjestö/yhteisö ainaisjäsenmaksu 85 €

Scroll to Top